Brow-Precise-Fiber-Filler

Konkurrenceregler

Disse konkurrenceregler vedrører konkurrencen ”Sensational you”, som drives af L’Oréal, Maybelline Danmark (herefter refereret til som L’Oréal).

 

SÅDAN DELTAGER MAN

For at deltage i konkurrencen skal du være bosiddende i Danmark og være mindst 18 år gammel (deltagere under 18 år skal have en værges tilladelse for at kunne deltage og modtage en præmie).

Når du tilmelder dig konkurrencen, accepterer du samtidig følgende konkurrenceregler.

Ansatte i L’Oréal (inklusiv ansatte ved L’Oréals reklame- og salgsfremmende bureauer samt andre tilknyttede virksomheder) og deres nærmeste familie og medlemmer af deres husholdning kan ikke deltage i konkurrencen.

Du deltager i konkurrencen ved at:

For at deltage i konkurrencen skal du efterlade en kommentar på Maybellines Sensational You post på Instagram. Svar med et ord, der beskriver din mest sensationelle ven. Det koster ingenting at deltage.

Du skal have en åben Instagram profil, så L’Oréal kan tilgå dine billeder/dit billede.  Hvis du har en lukket profil, kan vi ikke se dit bidrag, og du er dermed ikke med i konkurrencen.

Du kan kun deltage én gang.

Datoerne for deltagelse løber fra 5 oktober kl. 11 til 12 oktober kl. 11.

Ved at deltage I konkurrencen, forpligter du dig til at overholde konkurrenceregler og L’Oréals beslutninger, som er gældende i alle aspekter, der omhandler konkurrencen. L’Oréal forbeholder sig retten til, efter eget skøn, at diskvalificere enhver deltager, som manipulerer med deltagelsesprocessen, håndteringen af konkurrencen, som opfører sig i modstrid med konkurrencereglerne eller på enhver måde udviser usportslig og forstyrrende adfærd, eller har til  hensigt at true eller chikanere andre.

 

L’Oréal forbeholder sig retten til at ændre konkurrencereglerne til enhver tid før, under og efter konkurrenceperioden.

 

VINDERNE

Vinderne udvælges af en jury bestående af ansatte hos Maybelline. Juryen udvælger vinderne på baggrund af de mest kreative bidrag. Juryens beslutning kan ikke ankes, og juryen er ikke forpligtet til at begrunde valget.

 

Vinderne får besked direkte via Instagram, Hvis vinderen ikke besvarer notifikationen inden for 3 dage, må L’Oréal udnævne en ny vinder. Den første vinder vil dermed ikke modtage nogen præmie og bliver slettet fra konkurrencen.

PRISEN

Prisen består af en gaveæske indeholdende en mascara, en læbestift og en Sensational You t-shirt til en samlet værdi a cirka 500 kr.

Præmien skal modtages som den tildeles. L’Oréal forbeholder sig retten til at erstatte enhver præmie med en anden præmie af samme eller højere værdi, hvis den beskrevne præmie af en eller anden grund ikke kan tildeles. Præmier kan ikke videregives til andre og kan ikke byttes til kontanter eller kredit – hverken helt eller delvist. Vinderen er ansvarlig for, at enhver ekstra omkostning forbundet med præmiemodtagelsen, inklusiv personlige skatter. L’Oréal forbeholder sig retten til at bede om identifikation førend præmien kan overbringes.

 

PERSONLIGE DATA

De personlige data du giver i og med dit bidrag i konkurrencen, vil blive brugt i håndteringen af konkurrencen. L’Oréal er ansvarlig for det personlige data, du giver i relation til konkurrencen.

Det juridiske grundlag for denne proces baserer sig på en aftale indgået med L’Oréal gennem din deltagelse i konkurrencen. Maybelline teamet vil opnå adgang til de personlig data. Du vil ikke have mulighed for at deltage i konkurrencen, hvis det påkrævede data ikke gives. de personlige data vil blive beholdt, så længe det er nødvendigt i forhold til håndteringen af konkurrencen. Når de personlige data ikke længere er behøvede til dette formål eller til noget juridisk krav, vil vi slette dem fra vores systemer.

Vi vil ikke benytte dine informationer til marketing kommunikation medmindre du giver L’Oréal eksplicit tilladelse. Personlig data, som fx navn på vinderen, vil blive publiceret på internettet og/eller på sociale medier, når vinderen er fundet. Du har til hver en tid ret til at bede om adgang til - og tilbagetrække dit personlige data. Det gør du ved at kontakte os på [email protected] eller [email protected] Du har også ret til at indgive en klage vedrørende håndteringen af dit personlige data. Det gør du ved at kontakte os på [email protected]. For mere information, venligst se vores Fortrolighedspolitik https://www.maybelline.dk/privatlivspolitik

OVERFØRSEL AF RETTIGHEDER

Ved at deltage i konkurrencen,  afgiver du enhver form for ophavsret og andet intellektuelt ejerskab over det bidrag, du har givet i konkurrencen. L’Oréal har ret til, uden yderligere kompensation eller anmærkning, at publicere hele eller dele af det materiale, der er doneret i konkurrencen samt vindernes navne på L’Oréals hjemmesider eller på sociale medier. Desuden har L’Oréal ret til at bruge bidraget i konkurrencen til marketing i forbindelse med konkurrencen, reklame eller informationsmæssige formål i ethvert medie eller format.

 

FORPLIGTELSE

Ved at deltage i denne konkurrence, indvilliger du i at fritage L’Oréal, partnere, tilknyttede virksomheder, inklusiv deres direktører og ansatte, for enhver form for ansvar vedrørende enhver form for interessekonflikt eller enhver form for ulykke, tab eller beskadigelse, der opstår i forbindelse med konkurrencen eller en vunden pris. L’Oréals forpligtelse overfor deltagere kan ikke overstige værdien af prisen på præmien, som den er angivet i konkurrencereglerne. ,

L’Oréal er ikke ansvarlig for mistede bidrag, bidrag der er indgivet ukorrekt eller forsinkede eller tekniske problemer som kan påvirke konkurrencen.

Indsendte bidrag er givet til L’Oréal, ikke Facebook / Instagram. Facebook / Instagram er ikke organisatorer på konkurrencen og kan derfor ikke holdes til ansvar for nogle aspekter af konkurrencen.

 


Oops, it looks like you're not logged in! Please Or create an account.